Priority rozvoje - Sdružení politické strany ROZVOJ MĚSTA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Priority rozvoje

VOLBY 2022

PRIORITY ROZVOJE MĚSTA


PODPORA A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ

 • rekonstrukce Základní školy v Hronově včetně nových moderních odborných učeben (podána žádost o dotaci z evropských fondů)

 • rekonstrukce tělocvičny školy ve Zbečníku

 • dokončení rekonstrukce MŠ Havlíčkova


DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

 • rekonstrukce ulic Palackého a Nerudova včetně nové deštové kanalizace

 • vybudování přestupního terminálu včetně kompletní rekonstrukce ulice Nádražní (pouze při získání dotace z evropských fondů)

 • pokračování na přípravě a realizaci obchvatu města Hronova

 • rekonstrukce ulic Padolí, Žižkova a Tyršova

 • rekonstrukce a výstavba chodníků (např. nový chodník od Špice k hospodě U Kubíků ve Velkém Dřevíči)

 • opravy a rekonstrukce místních komunikací v rozsahu minimálně jako v předchozích čtyřech letech


PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • pokračování v projektové přípravě a hledaní možností financování realizace odkanalizování místních částí Velkého Drevíce, Rokytníku a Žabokrk

 • vybudování nového parku U devíti břízek (pouze při získánídotace z evropských fondů)

 • vybudování nového vodního prvku v parku Aloise Jiráska

 • dobudování vodovodu v Rokytníku

 • pokračování v revitalizaci a doplnění zeleně (oživení námestí, doplnění zeleně v parku A. Jiráska)

 • zadržování vody v krajině - budování zádržných nádrží (např. nyní pracujeme na vybudování zádržné nádrže ve Zbečníku)

 • proměna koupaliště ve Velkém Dřevíči


KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

 • podpora turistiky a cestovního ruchu - budování naučných a turistických stezek a cyklotras

 • hledání prostředků na rekonstrukci Jiráskova divadla

 • zvyšování atraktivity a návštevnosti našeho města


DALŠÍ ZÁMĚRY

 • vybudování kamerového systému

 • příprava vhodných záměrů a projektových dokumentací k rekonstrukci objektu U zeleného stromu, Tvrze a přístavby Jiráskova divadla


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky